Hoes

Seks met 14 jarige geile oma porn

Zaterdag 13st, Maart 2018 6:0:56 Pm
[BANCHOR] kapitein willy
Stuur een gratis bericht
naar xavier0767
Online
xavier0767
  • 32 jaar Vrouw, Krab
  • Rozmalen, Netherlands
  • Telugu(Mooi zo), Japans(Beginner)
  • Monteur, Signalman, Psycholoog
  • ID: 1223817149
  • Vrienden: danclre, TheTigerStrike
Profiel
Geslacht / Vrouw
Kinderen / 4
Hoogte / 175 cm
Status / Getrouwd
Onderwijs / Het gemiddelde
Roken / Ja
Drinker / Nee
Contacten
Naam / Megan
Profiel bekijken: / 8753
Telefoon: / +312663-294-79

Beschrijving:

Sabine en Amina zijn twee vriendinnen van 17 en 15 jaar. Zij stellen seksuele handelingen met elkaar. Mogen zij dat juridisch gezien? Rutger is 25 jaar. Hij is verliefd geworden op Aziza van 15 jaar. Haar ouders zijn fel gekant tegen deze relatie, maar Aziza is de afgelopen vakantie met Rutger naar Spanje gegaan: zonder te verwittigen was ze weg. Wat kan er gebeuren? Afhankelijk van het soort misdrijf, zijn andere straffen bepaald. Seks is op zich niet strafbaar. De strafwet maakt een onderscheid naargelang er sprake is van seksuele penetratie of niet.

Men spreekt van aanranding van de eerbaarheid of van verkrachting. Er is sprake van "aanranding van de eerbaarheid" wanneer handelingen de seksuele integriteit van een persoon aantasten. De interpretatie van wat aantasting van die seksuele integriteit is, evolueert in tijd en omstandigheden. Van "verkrachting" is slechts sprake wanneer er seksuele penetratie van welke aard en met welk middel ook wordt gepleegd op een persoon die daar niet in toestemt.

Minderjarigen onder een bepaalde leeftijd kunnen juridisch geen toestemming geven voor seks. Noch bij verkrachting, noch bij aanranding van de eerbaarheid gaat het om een zogenaamd "klachtmisdrijf".

Dat betekent dat eender wie een klacht kan indienen en dat het parket ook zonder klacht kan vervolgen. Minderjarigen die jonger zijn dan 14 jaar kunnen geen toestemming geven voor "handelingen die hun seksuele integriteit aantasten".

Geslachtsgemeenschap met een jongere onder de 14 wordt juridisch steeds als een "verkrachting" beschouwd. Is er geen penetratie, dan kan seks onder de 14 enkel vervolgd worden als aanranding van de eerbaarheid. Vanaf 14 jaar kan een jongere wel toestemmen met seksuele penetratie. De partner kan dan niet vervolgd worden voor verkrachting, maar wel voor aanranding van de eerbaarheid. De contradictie in de wet bestaat erin dat jongeren vanaf 14 wel toestemming kunnen geven voor geslachtsgemeenschap maar dat tot 16 jaar elke seksuele omgang niettemin strafbaar blijft als "aanranding van de eerbaarheid".

Dat geldt niet alleen als een volwassene seks heeft met een partner jonger dan 16, maar ook als beide partners bijvoorbeeld minder dan 16 jaar zijn. Beiden kunnen dan op het matje geroepen worden bij de Jeugdrechter wegens het begaan van een als misdrijf omschreven feit nl. Er is met andere woorden geen uitzondering voor seks uele spelletjes tussen leeftijdsgenoten.

Ook het leeftijdsverschil is voor het strafrecht geen criterium. Meer daarover lees je in het artikel Seks tussen familieleden. Amina is niet strafbaar, maar Sabine kan worden vervolgd wegens aanranding van de eerbaarheid op Amina. Rutger is mogelijk strafbaar wegens aanranding van de eerbaarheid van Aziza als zij seks met elkaar hebben gehad.

Als Aziza toestemde met geslachtsgemeenschap, is er geen sprake van verkrachting. De ouders van Aziza kunnen klacht neerleggen tegen Rutger. Hun aanpak van hun dochter kunnen zij ter sprake brengen hetzij bij een opvoedingswinkel, een centrum voor algemeen welzijnswerk, een comité voor bijzondere jeugdzorg… Afhankelijk van de situatie kan er mogelijk gedwongen hulpverlening opgestart worden voor Aziza. De aanranding van de eerbaarheid, zonder geweld of bedreiging door een bloedverwant in de opgaande lijn of adoptant gepleegd op de persoon of met behulp van de persoon van een minderjarige, zelfs indien deze de volle leeftijd van zestien jaar heeft bereikt, maar niet ontvoogd is door het huwelijk, wordt gestraft met opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar.

Dezelfde straf wordt toegepast indien de schuldige hetzij de broer of de zus van het minderjarige slachtoffer is of ieder ander persoon die een soortgelijke positie heeft in het gezin, hetzij onverschillig welke persoon die gewoonlijk of occasioneel met het slachtoffer samenwoont en die over dat slachtoffer gezag heeft ». Toestemming is er met name niet wanneer de daad is opgedrongen door middel van geweld, dwang of list of mogelijk is gemaakt door een onvolwaardigheid of een lichamelijk of een geestelijk gebrek van het slachtoffer.

Met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar wordt gestraft ieder die de misdaad van verkrachting pleegt. Wordt de misdaad gepleegd op de persoon van een minderjarige boven de volle leeftijd van zestien jaar, dan wordt de schuldige gestraft met opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar.

Wordt de misdaad gepleegd op de persoon van een kind boven de volle leeftijd van veertien jaar en beneden die van zestien jaar, dan wordt de schuldige gestraft met opsluiting van vijftien jaar tot twintig jaar. Als verkrachting met behulp van geweld wordt beschouwd elke daad van seksuele penetratie, van welke aard en met welk middel ook, die gepleegd wordt op de persoon van een kind dat de volle leeftijd van veertien jaar niet heeft bereikt.

In dat geval is de straf opsluiting van vijftien tot twintig jaar. De straf is opsluiting van twintig jaar tot dertig jaar, indien het kind geen volle tien jaar oud is ».

Inloggen Zoek Contact. Page Content. Samenvattend   Seks met toestemming jonger dan 14    jaar tussen 14 en 16 jaar tussen 16 en 18 jaar zonder penetratie aanranding aanranding          enkel strafbaar tussen gezinsleden met penetratie verkrachting aanranding enkel strafbaar tussen gezinsleden                   Casusoplossing Amina is niet strafbaar, maar Sabine kan worden vervolgd wegens aanranding van de eerbaarheid op Amina.

Auteur: Min Berghmans, jurist Steunpunt Jeugdhulp Bronnen:  Artikel van het Strafwetboek : « Elke aanranding van de eerbaarheid, zonder geweld of bedreiging gepleegd op de persoon of met behulp van de persoon van een kind van het mannelijke of vrouwelijke geslacht beneden de volle leeftijd van zestien jaar, wordt gestraft met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar.

Dezelfde straf wordt toegepast indien de schuldige hetzij de broer of de zus van het minderjarige slachtoffer is of ieder ander persoon die een soortgelijke positie heeft in het gezin, hetzij onverschillig welke persoon die gewoonlijk of occasioneel met het slachtoffer samenwoont en die over dat slachtoffer gezag heeft » Artikel SW: «Verkrachting is elke daad van seksuele penetratie van welke aard en met welk middel ook, gepleegd op een persoon die daar niet in toestemt.

De straf is opsluiting van twintig jaar tot dertig jaar, indien het kind geen volle tien jaar oud is » Grondwettelijk Hof nr. Interessante info en links: www. Omgaan met vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Meer weten afbeelding. Page Image. Over Jeugdrecht. Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid. Contactgegevens: jeugdrecht samvzw. Seks met toestemming.

Link Privacy
Copyright © 2018-2020 befitamersfoort.nl